Sobre La Unió

La Unió santcugatenca és una entitat popular activa, dinàmica i creativa amb una funció de caire cultural i d’oci creatiu, compromesa amb els valors de la cultura catalana i de la societat del moment. Té la seva essència en els socis i manté una actitud oberta als ciutadans de Sant Cugat, Catalunya i la societat en general.

Parteix del convenciment que practicar activitats que donin viu plaer a l’esperit i/o als sentits, fer quelcom agradable, és una bona manera per buscar resposta a les inquietuds, a les mancances i a les necessitats individuals i col·lectives.

La Unió creu en la relació i en l’intercanvi intergeneracional com un element a protegir, per aprendre mútuament contrastant experiències i diferents punts de vista. Cal aprofitar els desigs i les iniciatives de totes les persones, l’energia i el dinamisme, sobretot del jovent, i l’experiència, els coneixements i la major disponibilitat de la gent gran per al creixement personal, l’enriquiment mutu per a construir la personalitat col·lectiva.

La Unió té una actitud globalitzadora i plural on la diversitat s’ha de considerar un valor de convivència i creatiu essencial, i vol progressar socialment en ètica i civisme col·laborant en la construcció d’una societat més oberta i més lliure, més plural i més rica culturalment, més tolerant i més respectuosa, més justa i més solidària.

L’organització de La Unió és ben simple: l’entitat acull sota un mateix paraigües 8 seccions diverses que actuen de forma autònoma en el seu dia a dia però que reben una sèrie de serveis per part de l’entitat. Així doncs, la secretaria de La Unió dóna resposta a les necessitats ordinàries i extraordinàries de cada secció, per tal d’assegurar-ne el correcte funcionament.

A data de juny del 2016, les seccions de La Unió són les següents:

 

La personalitat de La Unió

La Unió Santcugatenca és una entitat cultural de caire popular amb aspectes instructius, d’esbarjo i entreteniment, de lleure i oci, creatiu i de cultura. És una entitat compromesa amb la vila i amb els valors de la cultura catalana i la societat del seu moment. Té la seva essència en els socis i manté una actitud oberta als ciutadans de Sant Cugat, Catalunya i la societat en general.

Missió: La Unió Santcugatenca fomenta la cultura de forma activa a través del món associatiu i participatiu i dóna resposta a diverses manifestacions relacionades amb la cultura i el lleure de Sant Cugat.

Visió: La Unió vol ser un dels principals agents culturals de la ciutat i un punt de trobada cultural i de lleure, donant cabuda a diverses manifestacions artístiques i obrint les portes a la ciutadania per a la participació activa en el món cultural

Valors: Cultura catalana, compromís social, oci creatiu, intercanvi generacional, democratització cultural, cultura, lleure, associacionisme.