Seguiment: comissió obres

La comissió de seguiment d’obres s’ha creat amb la intenció de fer un seguiment de prop de l’evolució i estat de tot el que té a veure amb el disseny i execució  del que serà la nova Unió.

La junta de La Unió segueix fent reunions de Comissió Mixta (formada per representants de La Unió i de l’Ajuntament) per fer el seguiment de totes les qüestions relatives al present i futur de La Unió. En la darrera reunió, es va comunicar que l’Ajuntament ja ha autoritzat la signatura del contracte per iniciar la redacció del projecte executiu encarregat als guanyadors del concurs d’arquitectura, el despatx Dilmé Fabré Torras i Associats: l’estudi d’arquitectura disposa d’un període màxim de 6 mesos per  preparar i presentar el projecte executiu.

Des de La Unió s’ha creat la comissió de seguiment del projecte, un grup de treball format per tothom qui vulgui fer un seguiment proper del procés de creació del projecte executiu (tothom que es vulgui apuntar en aquesta comissió pot enviar un correu electrònic a info@teatrelaunio.cat). En breus, la junta convocarà una reunió d’aquest grup per començar a treballar.

Un cop presentat el projecte executiu, caldrà tramitar la licitació de les obres, fer una exposició pública del projecte, aprovar la modificació del PGM (Pla General Metropolità) i constituir el consorci entre La Unió i l’Ajuntament. Una vegada complerts tots aquests tràmits es podrà iniciar el període d’obres de l’entitat.