El procés

La “Nova Unió” està pensada per mantenir l’essència de l’entitat, ampliant i millorant el servei als socis i afegint prestacions culturals al municipi. La Unió vol seguir sent un referent cultural de Sant Cugat i obrir-se a la vida associativade la ciutat.

Per això mateix, durant tot el procés de preparació per a les obres i durant les obres, la Junta de La Unió ovl recolli les sensacions i necessitats de les seccions i els socis per poder acabar construint una nova Unió que no només sigui nova per fora, sinó que també sigui renovada per dins i s’adapti a les necessitats de les seccions.

Als anys 2000 La Unió es troba en una situació crítica.  D’una banda l’entitat arrossega un crèdit inassumible i per l’altra unes inspeccions tècniques conclouen que l’estat de l’edifici no compleix la normativa per seguir l’activitat.

Davant d’aquesta situació, els socis i la Junta de La Unió plantegen diversos escenaris per encaminar el futur de La Unió garantint un futur coherent amb la història de La Unió.

L’abril de 2014 La Unió i l’Ajuntament signen un conveni de col·laboració publico-privat per gestionar el futur més proper de La Unió.

En aquest punt es forma la Comissió Mixta (formada per quatre membres del consistori i tres membres de La Unió). Una de les tasques d’aquesta comissió ha estat redactar els estatuts del consorci amb vigència fins al 2040. Aquesta comissió es reuneix de forma periòdica per seguir de primera mà tot el procés.

Un cop establertes les bases de l’acord, el següent pas ha estat la convocatòria d’un concurs públic per realitzar les reformes necessàries perquè La Unió compleixi la normativa vigent de seguretat i activitats públiques.

El maig de 2015 es coneix el guanyador del concurs públic per l’adjudicació d’obres de reforma de La Unió. El projecte amb nom “La Unió fa la força” definirà el futur estètic i funcional del nou edifici de La Unió, gestionat pel consorci públic-privat.

El gener del 2016 totes les seccions de La Unió i la pròpia Unió es traslladen a la Casa de Cultura, el que serà La Unió mentre no s’hagi construit el nou edifici. En aquest punt es crea la Comissió de seguiment de les obres, on hi pot participar tothom qui vulgui seguir de prop l’estat de les obres.